Takip Edin

Testler

Yararlı Ve Zararlı Cemiyet Kodlamaları

Yayınlanma tarihi

-

İtilaf devletleri tarafından Anadolu’nun işgali karşısında İstanbul Hükümetinin sessiz kalması halkın tepkisine neden olduğu için direniş cemiyetleri kurulmuştur. Bu cemiyetler yararlı cemiyetler ve zararlı cemiyetler olarak ikiye ayrılır.. Bakalım yararlı ve zararlı cemiyetleri nasıl aklımızda tutabilir, nasıl daha iyi anlayabiliriz.. Hadi gelin inceleyelim..

                     Zararlı Cemiyetler

Mavri Mira Cemiyeti(Kara Gün )–à İstanbulda kuruldu(1918). Amaç: Yunanistan krallığını kurmak.

Alyans İsrailit Cemiyeti  —à Yahudiler kurucusudur. Amaç: Filistin’de Yahudi devleti kurmak

Rum Pontus Cemiyeti–àMerzifon Amerikan kolejinde kuruldu. Amaç: Pontus dev. Kurmak.

Kordos Cemiyeti–àRum sayısını arttırmakla görevlendirilen cemiyet.

Etnik-i Eterya—àÖnceleri Yunanistan bağımsızlığı sonraları bizansı yeniden canlandırmak 

       İçin çalışmıştır.

Taşnak- Hınçak Cemiyeti —àErmeni patriği Zaven Efendi tarafından kuruldu. Amaç: Doğu 

Anadolu’da Ermeni dev. Kurmak

İpucu: MARKET

Genel Özellikleri: 

 • Türk halkını yıldırmak ve göçe zorlamak.
 • Sahte belgelerle bölgelerde kendilerine hak biçmek.
 • Bağımsız dev. Kurmayı hedeflemişler.
 • Osmanlı devletinin parçalanması için faaliyet göstermişlerdir.

 • Balfour Denklarasyonu: İngiltere ve Dışişleri Bakanı Balfour tarafından 1917’de ortaya atıldı. Filistin topraklarında bir İsrail Devleti’nin kurulmasına yönelik düşüncedir. II. Dünya Savaşı’ndan sonra 1948’de bu düşünce gerçekleşmiştir.

                           

                       Yararlı Cemiyetler

Doğu Anadolu Müdafaa-i HukukàDoğu illerinin Ermenilere verilmesini engellemek 

amacıyla kurulmuştur. 

Anadolu Kadınları Müdafaa-i VatanàÜlkenin uğradığı işgali protesto etmek amacıyla.

Milli KongreàBasın yoluyla işgallerin haksızlığını göstermek. Kuvay-ı Milliye kavramıyla 

kurulan  ilk cemiyettir.

Anadolu Ve Rumeli Müdafaa-i HukukàTürk ulusal dernekler bu cemiyetin adı altında 

                                             birleşti. Mücadelenin tek elden yönetilmesine karar verildi.

       Kilikyalılar

Trakya PaşaeliàTrakya’nın Rumlara verilmesini engellemek için kuruldu.

A

Trabzon Müdafaa-i HukukàTrabzon’da Rum ve Ermeni saldırılarını korumak amaçlı.

İzmir Redd-i İlhakàİzmir’in Yunanlılara verilmesini engellemek amaçlı kurulmuştur.

İpucu: DAMAKTaTİ

    Genel Özellikleri: 

 • Milliyetçi düşüncenin etkisiyle kurulmuşlardır.
 • Bölgesel faaliyette bulunmuşlardır.
 • Milli mücadeleye zemin hazırlamışlardır.
 • Yeni devlet kurmayı düşünmemişlerdir.
 • Sivas kongresinde bütün yararlı cemiyetler birleşmiştir.

         

   Önemli !

 • Türk halkının ilk tepkisi direniş cemiyetleri kurmak oldu.
 • Direniş Cemiyetleri kurulmasında Mustafa Kemal Paşa etkili değildir fakat Sivas Kongresinde birleştirilmesinde Mustafa Kemal Paşa etkilidir.
 • Vatan Ve Hürriyet Cemiyeti, Mondros sonrasında kurulan cemiyetler arasında yer almamaktadır. Bu cemiyet 1905’te Mustafa Kemal tarafından Şam’da kurulmuştur. Ayrıca Şam: Mustafa Kemal’in ilk görev yeridir.

Devamını oku
Yorum Yaz

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir